VÄKEVÄ PASTORIKONFERENSSI (WINDHOEK, NAMIBIA 19.-20.5.2017)

AIHEENA: SEURAKUNTA TAIVAAN OVELLA & MESSIAAN TULEMUS

Vanhemmat Piispat ja Seurakunnan Vanhempi Johto Namibiasta ja eri kansakunnista oli läsnä. JUMALAN Mies käski Namibian kansakuntaa Tekemään Parannuksen & Valmistamaan tien MESSIAAN Tulemusta varten. Hän julisti, että aika on ohi synnille, ja että Seurakunnan tulee nyt pitää yllään Vanhurskauden Vaatetta.

Hän nuhteli seksuaalisyntiä, menestysteologian evankeliumia, abortteja, vääriä profeettoja, valheapostoleja, homoseksuaalisuutta, noituutta, muiden Tahrojen ohella, joita on Seurakunnan Vaatteessa. HERRAN Väkevä Profeetta suri tämän ajankohdan synnin tilaa ja Armon väärinkäyttöä Seurakunnassa, ja varoitti, että ei tule olemaan toista Golgataa (Hepr. 6:4-6).

Hän paljasti, kuinka HERRA näytti Hänelle sen epäpyhän Seurakunnan tuskan, joka tulee jäämään jälkeen Ylöstempauksen Päivänä. HERRAN Väkevä Palvelija vakuutti, että jokaisen Kristityn tulee nyt valmistautua Iankaikkisuutta varten henkilökohtaisesti. Hän julisti, että tämä on se nimetty Ennallistamisen Aikakausi, jolloin KRISTUKSEN Seurakunnan tulee palata takaisin Pyhyyden Valtatielle.

HERRAN PROFEETTA JULISTI, ETTÄ ISÄ JUMALA ITSE on vieraillut Seurakunnassa HÄNEN KIRKKAUTENSA PILVESSÄ. Hän julisti, että ISÄ JUMALAN KIRKKAUS on laskeutunut tuodakseen alas moraallittomuuden epäjumalat, ihmisfilosofian, alkoholismin, sekä postmodernismin Seurakunnassa. JUMALAN MIES herätti heidät siihen tosiasiaan, että HERRAN Huone on nyt Pyhää Maata tämän Vierailun tähden. Hän varoitti seurakuntaa, että nyt tulee riisua synnin kengät pois kristittyjen keskuudesta; kuten naisten paljastava pukeutumistyyli, maailmallisuus, alkoholismi, moraalittomat muotisuuntaukset sekä pornografia.

HERRAN VÄKEVÄ PROFEETTA varoitti, että ihmisluonto ei voi asuttaa JUMALAN KIRKKAUTTA, sillä se on täynnä synnillisiä haluja. Hän vakuutti, että ainoastaan KRISTUKSEN tuoman Parannuksenteon Evankeliumin hyveen kautta voi seurakunta asuttaa TAIVAAN KIRKKAUDEN.

Hän paljasti, että KRISTUKSEN Evankeliumi koroittaa pohjimmiltaan kolmea ikuista pilaria: katoamattomuutta, korruptoimattomuutta sekä kuolemattomuutta, jotka luovat perustaa Kristityn Pelastukselle. Hän julisti, että ISÄ JUMALAN KIRKKAUS on tullut antamaan toimeksiannon Papistolle taistella JUMALAN puolesta & vapauttaa HÄNEN ihmisensä luopumuksesta & synnin orjuudesta. JUMALAN MIES vakuutti, että ainoastaan Vanhurskaus voi ennallistaa Auktoriteetin, jonka seurakunta vastaanotti Ristiltä.

JUMALAN Mies ohjeisti Namibian kansakuntaa noudattamaan Kansallista Parannuksenteon Päivää. Ja koko Vanhempien Piispojen ja Vanhempien Pastorien seurakunta teki parannuksen & uudisti pelastuksensa.

(Lähde: www.repentandpreparetheway.org)

Hakulomake

Profeetta Dr Owuor suomeksi tulkattu (mp3)

Saarnoja ja lehtiä käännettynä suomeksi (PDF)